Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel. +48 (41) 249 27 57
Oddział w Gliwicach
+48 (32)888 55 86
+48 667 664 885
Oddział Chorzów
+48 (32) 772 21 83
Oddział w Częstochowie
tel. +48 (34) 323 65 45
Oddział w Legnicy
+48 (76) 835 05 85
Oddział Kraków - Handel stalą
+48 (12) 643 41 32