INVEST Sp. z o.o.
39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 7
+48 17 749 21 40
+48 17 749 21 41
sekretariat@invest-ref.com.pl
Dział Handlowy
Kierownik Działu Handlowego - Łukasz Daniel
+48 17 749 21 54
lukasz.daniel@invest-ref.com.pl
Dział Projektowania
+48 17 749 21 46
Dział Marketingu i Serwisu
Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Marketingu i Serwisu - Dariusz Załocha
+48 17 749 21 45
dariusz.zalocha@invest-ref.com.pl
Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy - Katarzyna Daniel
+48 17 749 21 52
katarzyna.daniel@invest-ref.com.pl
Dział Remontów Ceramicznych
Dyrektor Remontów Ceramicznych - Łukasz Banaś
+48 17 749 21 66
lukasz.banas@invest-ref.com.pl
Dział Kadr i Płac
Kierownik - Beata Kozik
+48 17 749 21 50
beata.kozik@invest-ref.com.pl
Dział Zakupów
Dyrektor ds. Zakupów - Rafał Marciniec
+48 17 749 21 59
rafal.marciniec@invest-ref.com.pl
Dział Techniczny
Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Remontów i Rozliczeń - Janusz Bira
+48 17 749 21 48
janusz.bira@invest-ref.com.pl
Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego. Wysłana wiadomość trafi do naszej skrzynki odbiorczej i skontaktujemy się z Państwem w najkrótszym możliwym czasie.


    1. Oświadczam , iż zapoznałem/am się z regulaminem serwisu i akceptuje jego treść"
    2. Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym przez INVEST Sp. z o.o. w Ropczycach, ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce w celu wykorzystania ich przy złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy? Niewyrażenie zgody jest równoznaczne z brakiem odpowiedzi na zapytanie.