Projektowanie i monitoring

Monitoring pracy urządzeń:

  • Stały nadzór nad funkcjonowaniem materiałów ogniotrwałych,
  • Bieżąca ocena stanu pracy wymurówki ogniotrwałej,
  • Natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zagadnienia.