2015 PODPISANIE KOLEJNEJ UMOWY Z CELSA „HUTA OSTROWIEC”

Podpisanie na kolejne lata umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi ceramicznej Stalowni jakościowej i ilościowej w Celsa „Huta Ostrowiec”

2015 PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ FERROSTAL ŁABĘDY

Podpisanie umowy na dalsze świadczenie kompleksowej obsługi ceramicznej w firmie Ferrostal Łabędy.

2014 PONOWNE URUCHOMIENIE STALOWNI W ISD HUTA CZĘSTOCHOWA

Po siedemnastu miesiącach postoju, ponownie uruchomiono Stalownię w ISD Huta Częstochowa a tym samym wznowiono pracę oddziału ZM Invest S.A

2013 UTWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU ZM INVEST S.A W GLIWICACH

Utworzono nowy Oddział ZM Invest S.A w Gliwicach na podstawie umowy  w sprawie kompleksowej obsługi ceramicznej zawartej pomiędzy ZM Invest S.A. a Ferrostal Łabędy

2012 ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU REMONTÓW CERAMICZNYCH

Rozszerzenie działalności Działu Remontów Ceramicznych ZM Invest S.A. o wykonywanie kompleksowych zabudów urządzeń cieplnych w przemyśle stalowym, cementowym i wapienniczym zarówno w kraju jak i za granicą.

2012 UTWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU ZM INVEST S.A. W STALOWEJ WOLI

Utworzenie nowego Oddziału ZM Invest S.A. w Stalowej Woli.

2011 Podpisanie kolejnej umowy z ISD Huta Częstochowa

Podpisanie umowy z ISD Huta Częstochowa Sp. z.o.o w sprawie świadczenia usług serwisowych w zakresie kompleksowej obsługi ceramicznej Stalowni Huty.

2011 Utworzenie Oddziału ZM Invest S.A. w Krakowie

Utworzenie Oddziału ZM Invest S.A. w Krakowie w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych (kątowniki, kształtowniki, drut, rury, blachy itd.).

2010 Zacieśnienie współpracy z IFGL Refractories Limited Kalkuta (Indie)

Zacieśnienie współpracy z IFGL Refractories Limited Kalkuta (Indie) w zakresie rozszerzenia sprzedaży wyrobów ZM Ropczyce S.A. do wielu kontrahentów IFGL na świecie.

2009 Poszerzenie umowyz ISD Huta Częstochowa

Poszerzenie umowy z ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w sprawie świadczenia usług serwisowych w zakresie kompleksowej obsługi ceramicznej.

2008 Wykonanie piecy Maerza w Finlandii i Francji oraz piecy szybowych w Rosji

Firma ZM Invest S.A. dokonała m.in. zgodnie z własnym projektem zabudowy dwóch pieców Maerza do wypalania wapna w Finlandii i Francji.

Ponadto wykonała zabudowę dwóch pieców szybowych na terenie Rosji.

2007 Podpisanie kontraktu na piec Maerz'a - Huta Rautaruukki (Finlandia)

Podpisanie kontraktu na kompleksowy projekt zabudowy i dostawy materiałów ogniotrwałych na piec Maerz’a – Huta Rautaruukki (Finlandia).

2006 Oddział w ISD Huta Częstochowa

Utworzenie oddziału w ISD Huta Częstochowa w zakresie kompleksowych dostaw materiałów ogniotrwałych oraz nadzoru nad ich zabudową.

2006 Oddiał w firmie Gonar-Bis Sp z o. o. w Katowicach

Utworzenie oddziału w firmie Gonar- Bis Sp zo.o. w Katowicach w zakresie kompleksowej obsługi ceramicznej.

2006 Oddział w HSW –Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli

Utworzenie Oddziału w HSW –Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli w zakresie kompleksowej obsługi ceramicznej.

2006 Instytut Materiałów Nieżelaznych Gliwice O/Legnica

Instytut Materiałów Nieżelaznych Gliwice O/Legnica -przejęcie kompleksowej obsługi ceramicznej.

2005 Rozszerzenie działalności oddziału w Mittal Steel Poland Oddział Dąbrowa Górnicza

Rozszerzenie działalności oddziału w Mittal Steel Poland Oddział Dąbrowa Górnicza (Polska) o kompleksową dostawę materiałów oraz nadzór nad zabudową i eksploatacją urządzenia RH do próżniowego odgazowania stali

2005 Utworzenie oddziału w Mittal Steel Poland Oddział Dąbrowa Górnicza

Utworzenie oddziału w Mittal Steel Poland Oddział Dąbrowa Górnicza (Polska) zajmującego się konserwacją wyłożenia ogniotrwałego konwertorów

2004 Oddział w Celsa „Huta Ostrowiec”

Utworzenie oddziału i prowadzenie kompleksowej obsługi ceramicznej stalowni jakościowej i ilościowej w Celsa „Huta Ostrowiec” (Polska)

2004 Obsługa ceramiczna stalowni w Hucie Batory

Przejęcie kompleksowej obsługi ceramicznej Stalowni w Hucie Batory.

2004 Oddział w KGHM Polska Miedź – Oddział Legnica

Utworzenie oddziału w KGHM Polska Miedź – Oddział Legnica (Polska) zajmującego się nadzorem nad zabudowami, eksploatacją i doborem materiałów ogniotrwałych w urządzeniach hutniczych Przemysłu Metali Nieżelaznych

2004 Oddział w US Steel Koszyce (Słowacja)

Utworzenie oddziału zajmującego się obsługą w zakresie materiałów ogniotrwałych w US Steel Koszyce (Słowacja)

2002 Utworzenie spółki

Podjęcie inicjatywy utworzenia spółki oraz jej formalne zarejestrowanie