Firma ZM Invest S.A zajmuje się handlem: materiałami ogniotrwałymi produkcji krajowej i zagranicznej, surowcami i materiałami do produkcji wyrobów ogniotrwałych, a także wyrobami hutniczymi.