03-03-2020 OŚWIADCZENIE

18-07-2019 Oświadczenie ZM Invest S.A.

„ Gazele Biznesu 2018 ”

Według ogólnopolskiego rankingu „ Gazele Biznesu 2018 ” firma ZM Invest S.A. została sklasyfikowana na 1284 pozycji w kraju, co przełożyło się na 39 miejsce w województwie podkarpackim.

W ramach 19 edycji rankingu „ Gazele Biznesu 2018 ” skupiającego najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy zakwalifikowano  4499 firm. Kryterium kwalifikacji oparto na wielkości firm mierzonej; wartością osiąganych przychodów, a dynamikę rozwoju- tempem ich przyrostu w okresie trzech lat tj. od 2015-2017r. W tym okresie firmy musiały w bilansach wykazywać wzrost przychodów ze sprzedaży i ani razu w tym okresie nie odnotować straty.

12-02-2018 Oświadczenie

Oświadczenie ZM Invest S.A. 12.02.2018

19-10-2017 Informacja

Pismo z dnia 19-10-2017

09-08-2017 Informacja

Zarząd ZM Ropczyce SA – pismo 09-08-2017

09-08-2017 Oświadczenie

Szanowni Państwo,

        W imieniu ZM Invest S.A. w Ropczycach (zwaną dalej ZM Invest ) oraz z upoważnienia większościowych akcjonariuszy, posiadających aktualnie , łącznie około 52 % akcji spółki ZM Invest S.A., w trosce o dobro spółki, jej pracowników i akcjonariuszy, pragniemy wyjść z inicjatywą mającą na celu zakończenie wciąż narastającego napięcia między spółkami ZM Invest i Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie ( zwaną dalej ZM Ropczyce ). Chcielibyśmy zdecydowanie podkreślić, iż próba wrogiego przejęcia ZM Invest i jej konsolidacji z ZM Ropczyce – wbrew stanowisku większościowych akcjonariuszy – jest z góry skazana na niepowodzenie. Kolejne próby wrogiego przejęcia ZM Invest podejmowane przez Zarząd ZM Ropczyce mogą mieć katastrofalny wpływ na działalność i przyszłość obu Spółek.

W odniesieniu do pojawiających się w mediach oraz w Raportach bieżących ZM Ropczyce informacjach, o chęci zakupu akcji ZM Ropczyce będących w posiadaniu ZM Invest oraz wskazywaniu tego pakietu akcji jako źródła konfliktu, zwracamy się z oficjalną propozycją   o podjęcie pilnego dialogu w tej sprawie. Reprezentując większościowych akcjonariuszy ZM Invest proponujemy sprzedaż za gotówkę na rzecz ZM Ropczyce i/lub jednej z jego spółek zależnych, 2.406.586 akcji ZM Ropczyce posiadanych przez ZM Invest, po aktualnym kursie rynkowym, tj. 21,35 zł. (na dzień 08.08.2017 r.).

Całościowa treść oświadczenia wraz ze skierowaną do ZM Ropczyce S.A. propozycją dialogu i zażegnania nikomu niesłużącego konfliktu, znajduje się w załączniku,

Z wyrazami szacunku,

Zarząd ZM Invest S.A.

Załącznik:

Oświadczenie ZM Invest SA

1-08-2017 INFORMACJA

Informacja Zarządu ZM Invest SA 01-08-201

27_07_2017 OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Zarządu ZM Invest SA dot. NWZA 27-07-2017