31-08-2017 Oświadczenie

Oświadczenie Zarządu ZM Invest SA 31-08-2017

09-08-2017 Informacja

Zarząd ZM Ropczyce SA – pismo 09-08-2017

09-08-2017 Oświadczenie

Szanowni Państwo,

        W imieniu ZM Invest S.A. w Ropczycach (zwaną dalej ZM Invest ) oraz z upoważnienia większościowych akcjonariuszy, posiadających aktualnie , łącznie około 52 % akcji spółki ZM Invest S.A., w trosce o dobro spółki, jej pracowników i akcjonariuszy, pragniemy wyjść z inicjatywą mającą na celu zakończenie wciąż narastającego napięcia między spółkami ZM Invest i Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie ( zwaną dalej ZM Ropczyce ). Chcielibyśmy zdecydowanie podkreślić, iż próba wrogiego przejęcia ZM Invest i jej konsolidacji z ZM Ropczyce – wbrew stanowisku większościowych akcjonariuszy – jest z góry skazana na niepowodzenie. Kolejne próby wrogiego przejęcia ZM Invest podejmowane przez Zarząd ZM Ropczyce mogą mieć katastrofalny wpływ na działalność i przyszłość obu Spółek.

W odniesieniu do pojawiających się w mediach oraz w Raportach bieżących ZM Ropczyce informacjach, o chęci zakupu akcji ZM Ropczyce będących w posiadaniu ZM Invest oraz wskazywaniu tego pakietu akcji jako źródła konfliktu, zwracamy się z oficjalną propozycją   o podjęcie pilnego dialogu w tej sprawie. Reprezentując większościowych akcjonariuszy ZM Invest proponujemy sprzedaż za gotówkę na rzecz ZM Ropczyce i/lub jednej z jego spółek zależnych, 2.406.586 akcji ZM Ropczyce posiadanych przez ZM Invest, po aktualnym kursie rynkowym, tj. 21,35 zł. (na dzień 08.08.2017 r.).

Całościowa treść oświadczenia wraz ze skierowaną do ZM Ropczyce S.A. propozycją dialogu i zażegnania nikomu niesłużącego konfliktu, znajduje się w załączniku,

Z wyrazami szacunku,

Zarząd ZM Invest S.A.

Załącznik:

Oświadczenie ZM Invest SA

1-08-2017 INFORMACJA

Informacja Zarządu ZM Invest SA 01-08-201

27_07_2017 OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Zarządu ZM Invest SA dot. NWZA 27-07-2017

26-07-2017 OŚWIADCZENIE

Ropczyce, 26.07.2017 r

ZM INVEST S.A.

Ul. Przemysłowa 7

39-100 Ropczyce

 

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2017 opublikowanego na stronie ZM Ropczyce (www.ropczyce.com.pl) dnia 24 lipca 2017 oraz zawartych w nim informacji, iż Spółka
„ZM Invest sprzedała 2.406.586 sztuk akcji na okaziciela na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza” oświadczamy, iż nie jest prawdą aby ZM Invest sprzedał Panu Mecenasowi Wiesławowi Zaniewiczowi akcje ZM Ropczyce.

Leon Marciniec,

Prezes ZM Invest S.A.

2017- NAGRODA

Za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez ZM INVEST S.A. Nagroda Burmistrza Ropczyc i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2016- Dyplom

Dyplom uznania PKO Banku Polskiego dla ZM Invest S. A. za aktywną współpracę w zakresie produktów i usług transakcyjnych.

2016.09.29 – Złote Godło

ZM Invest Spółka Akcyjna tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości. Kompleksowe usługi zabudowy  urządzeń cieplnych. Kapituła konkursu Najwyższa Jakość  Quality International 2016 przyznała tytuł Laureata oraz Złote Godło firmie ZM Invest S.A. w kategorii QI Services  – za najwyższej jakości kompleksowe usługi zabudowy  urządzeń cieplnych. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Hotelu Marriott w Warszawie.

 

2016.09.29 – Złota Setka

W przeprowadzonym rankingu największych firm regionu (Podkarpacia) Złota Setka firma ZM Invest S.A. została sklasyfikowana na 52 miejscu. Ranking największych firm regionu został przeprowadzony przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie w oparciu o wyniki: dynamikę,  przychód, sprzedaż eksportową,  za rok 2015 oraz ilość osób zatrudnionych.