2016.09.29 – Złote Godło

ZM Invest Spółka Akcyjna tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości. Kompleksowe usługi zabudowy  urządzeń cieplnych. Kapituła konkursu Najwyższa Jakość  Quality International 2016 przyznała tytuł Laureata oraz Złote Godło firmie ZM Invest S.A. w kategorii QI Services  – za najwyższej jakości kompleksowe usługi zabudowy  urządzeń cieplnych. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Hotelu Marriott w Warszawie.