Dyplom Orzeł „Wprost”

17.09.2019 – Przyznano Dyplom Orzeł „Wprost” firmie ZM Invest S.A wśród 25 najlepszych firm z regionu podkarpackiego.