26-07-2017 OŚWIADCZENIE

Ropczyce, 26.07.2017 r

ZM INVEST S.A.

Ul. Przemysłowa 7

39-100 Ropczyce

 

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2017 opublikowanego na stronie ZM Ropczyce (www.ropczyce.com.pl) dnia 24 lipca 2017 oraz zawartych w nim informacji, iż Spółka
„ZM Invest sprzedała 2.406.586 sztuk akcji na okaziciela na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza” oświadczamy, iż nie jest prawdą aby ZM Invest sprzedał Panu Mecenasowi Wiesławowi Zaniewiczowi akcje ZM Ropczyce.

Leon Marciniec,

Prezes ZM Invest S.A.