2017- NAGRODA

Za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez ZM INVEST S.A. Nagroda Burmistrza Ropczyc i Przewodniczącego Rady Miejskiej.