2016- Dyplom

Dyplom uznania PKO Banku Polskiego dla ZM Invest S. A. za aktywną współpracę w zakresie produktów i usług transakcyjnych.