2013-11-26 – Najlepsze usługi

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2013 dla ZM Invest S.A za kompleksowe usługi ceramiczne w zakresie zastosowania i zabudowy ceramiki ogniotrwałej (projektowanie, dostawa materiałów, zabudowa, nadzór eksploatacyjny, remonty ceramiczne) w kategorii Najlepsze usługi