2011-06-01 – Dział Remontów Ceramicznych

Dział Remontów Ceramicznych świadczy usługi w zakresie: zabudowy urządzeń cieplnych w przemyśle stalowym, cementowym, wapienniczym i innym.
Działalność jest prowadzona na obszarze kraju i zagranicy.