2009-02-16 – Tytuł dla firmy ZM Invest S.A.

12 lutego 2009r firmie ZM Invest S.A. został przyznany tytuł „Jakość Roku 2008”

w  konkursie organizowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współpracy z Gazetą Prawną w kategorii usługa, za usługi w zakresie stosowania ceramiki ogniotrwałej.