09-08-2017 Informacja

Zarząd ZM Ropczyce SA – pismo 09-08-2017

09-08-2017 Oświadczenie

Szanowni Państwo,

        W imieniu ZM Invest S.A. w Ropczycach (zwaną dalej ZM Invest ) oraz z upoważnienia większościowych akcjonariuszy, posiadających aktualnie , łącznie około 52 % akcji spółki ZM Invest S.A., w trosce o dobro spółki, jej pracowników i akcjonariuszy, pragniemy wyjść z inicjatywą mającą na celu zakończenie wciąż narastającego napięcia między spółkami ZM Invest i Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie ( zwaną dalej ZM Ropczyce ). Chcielibyśmy zdecydowanie podkreślić, iż próba wrogiego przejęcia ZM Invest i jej konsolidacji z ZM Ropczyce – wbrew stanowisku większościowych akcjonariuszy – jest z góry skazana na niepowodzenie. Kolejne próby wrogiego przejęcia ZM Invest podejmowane przez Zarząd ZM Ropczyce mogą mieć katastrofalny wpływ na działalność i przyszłość obu Spółek.

W odniesieniu do pojawiających się w mediach oraz w Raportach bieżących ZM Ropczyce informacjach, o chęci zakupu akcji ZM Ropczyce będących w posiadaniu ZM Invest oraz wskazywaniu tego pakietu akcji jako źródła konfliktu, zwracamy się z oficjalną propozycją   o podjęcie pilnego dialogu w tej sprawie. Reprezentując większościowych akcjonariuszy ZM Invest proponujemy sprzedaż za gotówkę na rzecz ZM Ropczyce i/lub jednej z jego spółek zależnych, 2.406.586 akcji ZM Ropczyce posiadanych przez ZM Invest, po aktualnym kursie rynkowym, tj. 21,35 zł. (na dzień 08.08.2017 r.).

Całościowa treść oświadczenia wraz ze skierowaną do ZM Ropczyce S.A. propozycją dialogu i zażegnania nikomu niesłużącego konfliktu, znajduje się w załączniku,

Z wyrazami szacunku,

Zarząd ZM Invest S.A.

Załącznik:

Oświadczenie ZM Invest SA