2017- NAGRODA

Za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez ZM INVEST S.A. Nagroda Burmistrza Ropczyc i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2016- Dyplom

Dyplom uznania PKO Banku Polskiego dla ZM Invest S. A. za aktywną współpracę w zakresie produktów i usług transakcyjnych.